woonprojectheemstede.nl

Steentje bijdragen?

Draagt u ook een steentje bij?

Stichting Woonproject Heemstede wordt financieel gesteund door de Provincie Noord-Holland, Fonds Verstandelijk Gehandicapten, Green8Group, Neal Wood Keukens en Badkamers, het NSGK, Kansfonds, VSB-fonds, Amantia,  Fundatie Van den Santheuvel-Sobbe en de Ruigrok Stichting. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk!

 

Wilt u ook een "steentje" bijdragen?

 

U kunt een gift doen op bankrekening nummer NL73ABNA 0493 2869 26. 

Namens de bewoners van Woonproject Heemstede, heel hartelijk dank!